Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr Igi Gawrońskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgr Dominiki Maziarz z dnia 27 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgra Jerzego Pogrzeby z dnia 28 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr Marleny Kardeli z dnia 28 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr Pameli Podchorodeckiej z dnia 28 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr Ksymeny Matysek z dnia 28 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgr Marii Leśniowskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgra Arkadiusza Siwko z dnia 30 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgra Cypriana Tkacza z dnia 30 czerwca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgr Edyty Karczmarskiej z dnia 4 lipca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgr Magdy Szolc z dnia 8 lipca 2022 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgra Kamila Szołdry z dnia 11 lipca 2022 r. pobierz

 

Protokoły posiedzeń komisji ds. ocen śródokresowych w 2021 roku pobierz