77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr KAROLINY BIEDKI z dnia 8 czerwca 2021 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta mgr MARCINA HYLEWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r. pobierz

Protokół posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki mgr KATARZYNY DRAB z dnia 17 czerwca 2021 r. pobierz