77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną DAAD.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Głównym zadaniem DAAD jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech. Programy obejmują wiele możliwości, od uczestnictwa w wakacyjnych kursach językowych przez magisterskie studia uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po projekty badawcze.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: www.daad.pl, a o stypendiach dla doktorantów i młodych naukowców

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/