77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 20 – skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy. W dwudziestej edycji konkursu PRELUDIUM młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 30 mln zł.

Termin składania wniosków w konkursie PRELUDIUM 20 upływa 15 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF. Z pełną treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.