Utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego (obowiązujący od 1 października 2022 r.)

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego (obowiązujący od 1 października 2023 r.)

Warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

Regulamin Szkoły Doktorskiej (obowiązujący od 1 października 2022 r.)

Regulamin Szkoły Doktorskiej (obowiązujący od 1 października 2023 r.)

Zarządzenie Rektora w sprawie stypendiów

Zapraszamy do zapoznania się z:

Przewodnikiem po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

Przewodnikiem po reformie szkolnictwa wyższego i nauki przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.