Programy stypendialne

Stypendium na Johannes Gutenberg University w Moguncji: Sustainable Science Excellence Track dla kandydatów z uniwersytetów Sojuszu FORTHEM (chemia, biologia, fizyka): 6 miesięcy pobytu przygotowawczego do doktoratu stypendium 1 350 €/miesiąc dodatek 100 €/miesiąc na wydatki związane z badaniami Podania z załącznikami po angielsku lub niemiecku należy składać do 15 października... czytaj więcej →

Czym jest szkoła doktorska?

Szkoła doktorska to zupełnie nowa forma kształcenia doktorantów wprowadzona od 1 października 2019 r. do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0. Podstawowym celem kształcenia w szkole doktorskiej jest napisanie... czytaj więcej →