77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Dla doktorantów


Szkoła doktorska to zupełnie nowa forma kształcenia doktorantów wprowadzona od 1 października 2019 r. do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0… czytaj dalej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego jako forma kształcenia przygotowująca do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych…  czytaj dalej

Stypendia i ubezpieczenia


Systemem stypendialnym objęci są wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat… czytaj dalej

 

Od 1 października 2019 r. ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęte zostali doktoranci ze szkół doktorskich otrzymujący stypendium doktoranckie… czytaj dalej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola