Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

dr Mateusz Pszczyński

Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

1) prof. UO dr hab. Marta Maciejasz – ekonomia i finanse;

2) prof. UO dr hab. Dominika Malchar-Michalska – ekonomia i finanse;

3) prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski – historia;

4) prof. UO dr hab. Kazimierz Ożóg – historia;

5) prof. dr hab. Jolanta Nocoń – językoznawstwo;

6) prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska – językoznawstwo;

7) prof. dr hab. Ryszard Wolny – literaturoznawstwo;

8) prof. UO dr hab. Anna Ledwina – literaturoznawstwo;

9) prof. UO dr hab. Monika Sporek – nauki biologiczne;

10) prof. UO dr hab. Małgorzata Rajfur – nauki biologiczne;

11) prof. dr hab. Małgorzata Broda – nauki chemiczne;

12) prof. UO dr hab. Krzysztof Ejsmont – nauki chemiczne;

13) prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz – nauki fizyczne;

14) prof. UO dr hab. Wiesław Olchawa – nauki fizyczne;

15) prof. UO dr hab. Lech Rubisz – nauki o polityce i administracji; 

16) prof. dr hab. Krzysztof Zuba – nauki o polityce i administracji;

17) prof. UO dr hab. Piotr Stec – nauki prawne;

18) prof. UO dr hab. Joanna Ryszka – nauki prawne

19) ks. prof. UO dr hab. Krystian Kałuża – nauki teologiczne;

20) ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – nauki teologiczne;

21) mgr Damian Tarasek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego;

22) mgr inż. Joanna Zaziąbło – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego;

23) mgr Magda Szolc – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego;

24) mgr Patricia Różańska-Ungur – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

 
Zadania Dyrektora i Rady Programowej Szkoły Doktorskiej określa Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.