77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

1) prof. dr hab. Barbara Lis – nauki biologiczne;

2) prof. UO dr hab. Sławomir Mitrus – nauki biologiczne;

3) prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek – nauki chemiczne;

4) prof. UO dr hab. Krzysztof Ejsmont – nauki chemiczne;

5) prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski – historia;

6) prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – historia;

7) prof. UO dr hab. Dorota Brzozowska – językoznawstwo;

8) prof. UO dr hab. Danuta Lech-Kirstein – językoznawstwo;

9) prof. dr hab. Aneta Mazur – literaturoznawstwo;

10) prof. UO dr hab. Paweł Marcinkiewicz – literaturoznawstwo.

11) prof. dr hab. Krzysztof Zuba – nauki o polityce i administracji;

12) prof. UO dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus – nauki o polityce i administracji;

13) ks. prof. dr hab. Jan Kochel – nauki teologiczne;

14) ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – nauki teologiczne;

15) mgr inż. Paweł Świsłowski – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego;

16) mgr Damian Tarasek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

Zadania Dyrektora i Rady Programowej Szkoły Doktorskiej określa Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.