77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

1) prof. dr. hab. Barbara Lis – nauki biologiczne;

2) dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO – nauki biologiczne;

3) prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek – nauki chemiczne;

4) dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO – nauki chemiczne;

5) dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO – historia;

6) prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – historia;

7) dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO – językoznawstwo;

8) dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO – językoznawstwo;

9) prof. dr hab. Aneta Mazur – literaturoznawstwo;

10) dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO – literaturoznawstwo.

11) prof. dr hab. Krzysztof Zuba – nauki o polityce i administracji;

12) dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO – nauki o polityce i administracji;

13) ks. prof. dr hab. Jan Kochel – nauki teologiczne;

14) ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO – nauki teologiczne;

15) mgr inż. Paweł Świsłowski – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego;

16) mgr Damian Tarasek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

Zadania Dyrektora i Rady Programowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.