Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego dr Mateusz Pszczyński

Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

1) dr Mateusz Pszczyński Przewodniczący
2) dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO  – ekonomia i finanse
 3) dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO  – ekonomia i finanse
4) dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO — historia;
5) dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO — historia;
6) prof. dr lan Pratt-Hartmann — informatyka;
7) dr hab. Lidia Tendera, prof. UO — informatyka;
8) dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO — inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
9) dr hab. Daniel Janecki, prof. UO — inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
10) dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO — językoznawstwo;
1 1) prof. dr hab. Jolanta Nocoń — językoznawstwo;
12) dr hab. Anna Ledwina, prof. UO — literaturoznawstwo;
13) prof. dr hab. Ryszard Wolny — literaturoznawstwo;
14) dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO — nauki biologiczne;
15) dr hab. Monika Sporek, prof. UO — nauki biologiczne;
16) dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO — nauki chemiczne;
17) dr hab. Małgorzata Broda — nauki chemiczne;
18) dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO — nauki fizyczne;
19) dr hab. Włodzimierz Stefanowicz — nauki fizyczne;
20) dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO — nauki medyczne;
21) dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO — nauki medyczne;
22) dr hab. Robert Geisler, prof. UO — nauki o polityce i administracji;
23) dr hab. Kamil Minkner, prof. UO

— nauki o polityce i administracji;

24) dr hab. Monika Bronkowska

— nauki o zdrowiu;

25) dr hab. Henryk Kozłowski

— nauki o zdrowiu;

26) dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO

— nauki prawne;

27) dr hab. Piotr Stec, prof. UO

— nauki prawne;

28) dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

— nauki teologiczne;

29)  ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO

— nauki teologiczne;

30)  dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO — pedagogika;
31)  dr hab. Edward Nycz — pedagogika;
32) dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO — psychologia;
33) dr hab. Dariusz Krok, prof. UO — psychologia;
34) mgr Damian Tarasek — przedstawiciel doktorantów;
35) mgr Magda Szolc — przedstawiciel doktorantów;
36) mgr Joanna Zaziąbło — przedstawiciel doktorantów;
37) mgr Patricia Różańska-Ungur — przedstawiciel doktorantów;

Zadania Dyrektora i Rady Programowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.