77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Szkoła Doktorska UO

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego jako forma kształcenia przygotowująca do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych w dyscyplinach naukowych:

  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • historia,
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki teologiczne

została powołana do istnienia na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej UO uzyskują wiedzę specjalistyczną w wybranych dyscyplinach naukowych, kształcą umiejętności badawcze, oraz zdobywają doświadczenie niezbędne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, działalności organizacyjnej i dydaktycznej.