REJESTRACJA INDYWIDUALNEGO KONTA W SYSTEMIE POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ (PBN) ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z KONTEM SYSTEMU ORCID i ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM INFORMACJI O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE POL-ON

Szanowni Państwo,

W celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu składania sprawozdań osiągnięć naukowych w nowej ewaluacji zobowiązuję słuchaczy Szkoły Doktorskiej UO do:

  1. Założenia własnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.
  2. Podłączenia konta w PBN z kontem w systemie ORCID (założonym według kryterium widoczności jako profil publiczny).
  3. Powiązania konta PBN i ORCID z rekordem osoby w systemie POL-on.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY JEST POD LINKIEM: ZOBACZ TUTAJ