Kształcenie w szkole doktorskiej:

  • odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy,
  • jest interdyscyplinarne,
  • jest prowadzone w modułach

Zapraszamy do zapoznania się z programem kształcenia przyjętym przez Senat Uniwersytetu Opolskiego:

  • obowiązującym od 1 października 2020 r. pobierz
  • obowiązującym od 1 października 2022 r. pobierz
  • obowiązującym od 1 października 2023 r. pobierz