77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Kształcenie w szkole doktorskiej:

  • odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy,
  • jest interdyscyplinarne,
  • jest prowadzone w modułach

Zapraszamy do zapoznania się z programem kształcenia przyjętym przez Senat Uniwersytetu Opolskiego pobierz