Stypendium na Johannes Gutenberg University w Moguncji: Sustainable Science Excellence Track dla kandydatów z uniwersytetów Sojuszu FORTHEM (chemia, biologia, fizyka):

  • 6 miesięcy pobytu przygotowawczego do doktoratu
  • stypendium 1 350 €/miesiąc
  • dodatek 100 €/miesiąc na wydatki związane z badaniami
Podania z załącznikami po angielsku lub niemiecku należy składać do 15 października 2021 na adres mailowy SusInnoScience: Dr. Moritz Mann mmann@uni-mainz.de

Szczegóły na ulotce i na stronie https://susinnoscience.uni-mainz.de/

O programie Fulbrighta

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 60 laureatów Nagrody Nobla i 88 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentek i absolwentów, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie.

Fulbright Graduate Student Award 2023-24

Miło nam poinformować, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24,  STEM Impact Award 2022-23 i Fulbright Specialist 2022-23.

Więcej informacji o naborze do programów Fulbrighta oraz planowanych webinarach informacyjnych znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/. Na stronie znajduje się również pełen pakiet promocyjny do pobrania (z grafikami i gotową komunikacją do wykorzystania w mediach społecznościowych).

Fulbright Graduate Student Award 2022-23

Program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem programów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 23 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2022-23 

Program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2022-23

Program dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendyst(k)a realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2021-2022

Program dla aktywnych badaczek i badaczy reprezentujących obszary STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści i stypendystki mają okazję realizować własne projekty badawcze i/lub dydaktyczne w instytucjach w USA oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Przyjmowane są wnioski z obszarów STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 28 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

The Baltic University Programme have activities, grants and awards directed to PhD students and young scientists. Here you can description of the activities and the support the BUP offers to PhD students at our Participating Universities. All the events are free of charge if you belong to a Participating University.

More information: https://balticuniv.uu.se/education/phd-training/

Program Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker  NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera). Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Osoby do kontaktu w sprawach programu:

Pani Agnieszka Kawka, e-mail: agnieszka.kawka@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 83
Pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48 22 390-35-55

OFERTA STYPENDIALNA ACDC

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do udziału w programie Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC), realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 roku”. ACDC jest programem mającym na celu wsparcie obcokrajowców rozpoczynających lub będących w trakcie kształcenia w szkołach doktorskich oraz na studiach doktoranckich w polskich podmiotach kształcących doktorantów.

Głównym celem projektu Academic Camps for Doctoral Candidates jest wspieranie procesu integracji doktorantów z zagranicy.

Program projektu tworzy cykl szkoleń online w języku angielskim z zakresu:

  1. Procedury rozpoczęcia i kontynuowania kształcenia – legalizacja pobytu doktorantów zagranicznych w Polsce.
  2. Prawo szkolnictwa wyższego i nauki (w szczególności obejmujących prawa i obowiązki doktorantów, procedurę nadawania stopnia doktora w szkołach doktorskich).
  3. Komunikacja międzykulturowa (w szczególności obejmująca istotne wyróżniki kultury polskiej, specyfikę polskiej kultury akademickiej).

Szkolenia przeprowadzone zostaną w drugiej połowie listopada bieżącego roku.

Ponadto w ramach projektu, wszyscy obcokrajowcy realizujący doktorat w Polsce, mogą skorzystać z platformy, mającej na celu oferowanie wsparcia administracyjnego i prawnego: acdc.krd.edu.pl

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (National Representation of PhD Candidates) would like to announce the recruitment for Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC). ACDC has been created considering the needs and problems of foreign PhD candidates. The project is being organized in order to support you in different matters you may be dealing with during studies in Poland.

Program consists of online courses focused on:

  1. Administrative procedure of commencing and conducting PhD Studies in Poland,
  2. Higher education law (especially rights and obligations of PhD candidates),
  3. Intercultural communication (including these elements of polish culture that may be considered essential for foreigners).

Professional trainers would be invited to provide you reliable information on the above mentioned topics. The courses will take place on MS Teams platform in the second half of November.

In order to take part in this programme, we would like to encourage you to fill in the application form (https://forms.gle/fRhLsHJ5oBsEUopJ6). We will get in touch with you.

Remember, there is always more to explore. Programme is designed for all foreign PhD candidates in Poland. We wait for your application till November 14th.

We would also like to encourage you to complete the survey regarding needs and problems of foreigners conducting PhD in Poland. This survey is a part of the Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC) programme. ACDC is a project organized in order to support you in different matters you may be dealing with during studies in this country: https://forms.gle/4FF32KLJUx3W12Mf6).

All costs of your participation in the programme are covered by KRD.

Moreover, ACDC will also provide additional support for all foreign PhD Candidates in Poland (not only participants). We are going to create a helpdesk http://acdc.krd.edu.pl/ operated by English speaking Polish PhD candidates ready to help in any academic and administrative issues encountered by you in this country.

OFERTA STYPENDIALNA DAAD

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną DAAD.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Głównym zadaniem DAAD jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech. Programy obejmują wiele możliwości, od uczestnictwa w wakacyjnych kursach językowych przez magisterskie studia uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po projekty badawcze.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: zobacz tutaj , a o stypendiach dla doktorantów i młodych naukowców zobacz tutaj