Składy komisji ds. oceny śródokresowej w 2021 roku pobierz

Składy komisji ds. oceny śródokresowej w 2022 roku:

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr IGI GAWROŃSKIEJ (nauki biologiczne)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr DOMINIKI MAZIARZ (nauki biologiczne)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr MARLENY KARDELI (nauki chemiczne)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr PAMELI PODCHORODECKIEJ
(nauki chemiczne) pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgra JERZEGO POGRZEBA (nauki chemiczne)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr MARII LEŚNIOWSKIEJ
(historia) pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgra ARKADIUSZA SIWKO (historia)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgra KAMILA SZOŁDRA (historia)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr MAGDY SZOLC (literaturoznawstwo)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr KSYMENY MATYSEK (nauki o polityce i administracji)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgr EDYTY KARCZMARSKIEJ (nauki teologiczne)
pobierz
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę
śródokresową mgra CYPRIANA TKACZ (nauki teologiczne)
pobierz