77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr KAROLINY BIEDKI pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra MARCINA HYLEWSKIEGO pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr KATARZYNY DRAB pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr ANNY BIAŁOWĄS pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgr ANNY KAFKI pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową  mgra DAMIANA TARASKA pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra PAWŁA ŚWISŁOWSKIEGO pobierz

Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową mgra TOMASZA BURDZIKA pobierz